ทพ.พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน

ทพ.พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน

 • ความชำนาญพิเศษ
  ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  รากฟันเทียม รักษารากฟัน และ ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2554

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพ.พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 08.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์ทันตกรรม 1792 ต่อ 2205, 2206