นพ.กฤษฎา ไตรธรรม

นพ.กฤษฎา ไตรธรรม

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกระบบประสาทและสมอง
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2544

  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า

 • 2551

  วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา พระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.กฤษฎา ไตรธรรม

วันจันทร์
 • 08.00 - 17. 00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 17. 00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17. 00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17. 00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17. 00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์