พญ.ธนัญญา เมธาภาคย์

พญ.ธนัญญา เมธาภาคย์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกหู คอ จมูก
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2561

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2565

  วุฒิบัตร สาขาอายุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.ธนัญญา เมธาภาคย์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์