ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต

ราคา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566