เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตก หนึ่งในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย เป็นโรงพยาบาลขนาด 198 เตียง เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2536 ได้รับการประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA) จากสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมถึงรางวัลประกาศนียบัตรรับรองจากอีกหลายสถาบันอันทรงเกียรติ หัวใจของการให้บริการที่วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย คือการรักษาแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนแพทย์ระดับประเทศ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับส่งทั่วประเทศ และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย เปิดให้บริการคนไข้นอก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทาง อาทิ

คลินิกและศูนย์ต่างๆ

และยังประสบความสำเร็จในการทำศัลยกรรมที่ซับซ้อน เช่น นวัตกรรมการรักษาเส้นเลือดตีบ การผ่าตัดหัวใจ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร การเปลี่ยนข้อเทียม การผ่าตัดผ่านกล้องและจุลศัลยกรรม