เทคโนโลยีทางการแพทย์

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI)

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI)

การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Resonance Imaging (MRI) ...
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 Slice (CT Scan)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 Slice (CT Scan)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 Slice (CT Scan) ...
เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์

เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์

การตรวจอัลตราซาวด์  คือการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คลื่นเสียงกำลังสูงผ่านหัวตรวจไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ต้องการตรวจ...
ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก

ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก

ศัลยกรรมผ่าตัดส่องกล้อง หรือศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก ...