ความประทับใจของผู้ป่วย

ความประทับใจ ของ คุณศิลธรรม เมืองธรรม เข้ารับการรักษาภาวะน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจ ของ คุณสุภาพร หวานชะเอม การรักษาอุดเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก ด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจ ของ คุณประภัสสร วงจินดา เปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการผ่าตัด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจ ของ คุณอนัน สินเหล็ก หลังเข้ารักษาน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจ ของ คุณอรทัย โกทองยม และ คุณเอกพล เสมสวัสดิ์ หลังเข้ารักษาภาวะมีบุตรยากสำเร็จด้วย IUI ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจ เสียงตอบรับจากผู้ประกันตน คุณสุภาพร หวานชะเอม หลังเข้าใช้บริการคลินิกประกันสังคมที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัวน้องแนะแนว
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว น้องหยก น้องคิม น้องหงษ์
ดูเพิ่มเติม
ความประทับใจคลินิกกุมารเวช ครอบครัว ด.ช. ไกรธนวิชญ์ กิจเจริญ
ดูเพิ่มเติม