บริการทางการแพทย์

คลินิกกายภาพบำบัด รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดแบบครบวงจร สำหรับการตรวจประเมิน การรักษาป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสบการณ์สูง ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลและปลอดภัยต่อผู้ป่วย เช่น เครื่องดึงหลัง-คอด้วยไฟฟ้า เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เตียงฝึกยืน ฯลฯ ร่วมกับการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุดและแนะนำแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบริการ รองรับผู้ที่มีปัญหาโรคต่าง ๆ ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือปัญหาอวัยวะของร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ อาทิเช่น

 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ กระดูก
 • บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่
 • บริการฟื้นฟูผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต

กลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ เช่น

 1. ผู้ป่วยที่มีอาการปวด เช่น ผู้ป่วยออฟฟิศซืนโดรม ผู้ป่วยกระดูกเสื่อมผู้ป่วยที่มีอาการป่วยแบบเฉียบพลันจากอุบัติเหตุและการเล่นกีฬา
 2. ฟื้นฟูในกลุ่มผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก รวมถึงที่ผ่าตัดเอ็นข้อเข่า และกลุ่มที่ผ่าตัดอื่นๆ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด แนะนำเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การออกกำลังกายและปรับสิ่งแวดล้อมและการปรับส่งแวดล้อมและเครื่องช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน
 3. ส่งเสริมการออกกำลังกาย และแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการเดินให้แก่ผุ้ป่วยที่กระดูกรยางค์หัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการทำกิจวัตรประจำวัน
  • กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท เช่น กลุ่มผุ้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก กลุ่มผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน กลุ่มผู้ป่วยอัมพฤกษ์ที่ใบหน้าโดยฝึกการออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวันให้ผู้ป่วยและญาติ แนะนำการปรับสื่งแวดล้อม และเครื่องช่วยให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
  • กลุ่มผู้ป่วยระบบทรวงอก เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มีจำนวนเสมหะมาก ในกลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มผู้ปแวยระบบประสาท และกลุ่มผู้ป่วยเด็ก มีการฝึกการหายใจ แนะนำการเคาะปอดและการไอ
  • แลกลุ่มอื่นๆ เช่น การกระตุ้นเปิดท่อน้ำนมในคุณแม่หลักคลอด

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกกายภาพบำบัด
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

 • ไม่พบข้อมูล

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข