บริการทางการแพทย์

คลินิกจักษุ รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติทางสายตา และตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคตาทุกชนิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผ่าตัดจอประสาทตา โดยทีมจักษุแพทย์ที่มีเชี่ยวชาญ พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล  ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

ภาวะความผิดปกติทางสายตาผู้ใหญ่ ได้แก่

 • โรคต้อกระจก
 • โรคต้อหิน
 • โรคต้อลม
 • โรคเยื่อบุตาและกระจกตา
 • โรคน้ำวุ้นตาและจอตา เช่น เบาหวานในจอตา หรือเบาหวานขึ้นตา จุดรับภาพเสื่อม จุดรับภาพบวม จอตาลอก หลอดเลือดที่จอตาอุดตันเป็นต้น
 • โรคเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์
 • โรคทางตาทั่วไป เช่น ตาแห้ง, ตาแดง มีปัญหาในการใช้สายตา
 • อาการเกี่ยวกับสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และวัดสายตาเพื่อไปประกอบแว่น
 • โรคตาในเด็ก เช่น ภาวะสายตาผิดปกติ ตาเหล่
 • โรคในกลุ่มม่านตาอักเสบ
 • โรคของเปลือกตา
 • โรคของระบบประสาทจักษุ เช่น โรคของเส้นประสาทตา อาการมองเห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้อที่เปลือกตาและใบหน้ากระตุก
 • การติดเชื้อในตา
 • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
 • โรคทางตาอื่นๆ

อาการที่ควรพบแพทย์

 • การมองเห็นผิดปกติ หรือตาพร่ามัว ไม่เห็นความแตกต่างของสี
 • สิ่งแปลกปลอม เช่น สารเคมีอันตราย เศษหิน หรือของแข็งเข้าตา
 • ปวดกระบอกตาหรือศรีษะร่วมด้วย
 • ตาโปนไม่ทราบสาเหตุ
 • มีจุดขาวในตาดำ
 • ตาแห้ง ไม่มีน้ำตา หรือ น้ำตาไหลออกมากผิดปกติ
 • มองเห็นภาพซ้อน มีแสงแฟลชในตา มองเห็นจุดดำลอยในตา

การบริการ

 • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกชนิด
 • ผ่าตัด ต้อเนื้อ ต้อลม

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อคลินิกจักษุ
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข