บริการทางการแพทย์

คลินิกประกันสังคม รพ.วิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย เปิดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน และสถานประกอบการโดยเข้าร่วมโครงการประกันสังคม และโครงการกองทุนเงินแทน เพื่อดูแลสุขภาพทั่วไป และกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน ของผู้ประกันตน     โดยมุ่งเน้นให้การรักษาอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ และได้มาตรฐานวิชาชีพ     ที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย ได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เพื่อรองรับ จำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลมีหน่วยงานประสานสิทธิสำหรับทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิการรักษาให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเฉียบพลันและเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น รวมถึงบริการส่งรถพยาบาลไปรับผู้ประกันตนกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย  ซึ่งบางกรณีที่ภาวะการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บของผู้ประกันตนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ฝ่ายประสานสิทธิก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารส่งตัวผู้ประกันตนไปรับการรักษายังโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากบริการรักษาพยาบาลแล้วยังมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน โดยเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรีกับประกันสังคม และสิทธิในการขูดหินปูน  อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ฟรี  โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

บริการ

 • สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำฟัน 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ประกันตน รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย อายุ 50 ปีขึ้นไป

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลินิกประกันสังคม
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ความประทับใจ เสียงตอบรับจากผู้ประกันตน คุณสุภาพร หวานชะเอม หลังเข้าใช้บริการคลินิกประกันสังคมที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ใช้ประกันสังคมกับวิชัยเวช อ้อมน้อย ตอนแรกไม่คิดว่าการใช้ประกันสังคม จะได้รับบริการแบบพรีเมี่ยม เหมือนจ่ายเงินเอง ดีจริงๆ ส่วนใหญ่ประกันสังคม คนจะพูดในแง่ที่ว่า ก็จะคล้ายๆบัตร 30 บาท แต่ที่วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ไม่ใช่ ทุกคนคือดี ดูแลดีมาก ตั้งแต่ห้องประกันสังคม จนถึงคุณหมอคุณพยาบาล ไม่เหมือนใช้ประกันสังคมเลย ดีมากๆ
  คุณสุภาพร หวานชะเอม

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข