บริการทางการแพทย์

คลินิกมะเร็ง รพ.วิชัยเวชฯอ้อมน้อย มีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแล ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผลการรักษา เราใส่ใจดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ครบทุกด้าน มีการวางแผนร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

การบริการ
1. ด้านการคัดกรองมะเร็ง

 • ตรวจแมมโมแกรม /อัลตราซาว์/ MRI (มะเร็งเต้านม)
 • ตรวจ Pap. Smear, Liquid Based Cytology (มะเร็งปากมดลูก)
 • การส่องกล้องทางเดินอาหาร, การตรวจ FOBT, Stool occult blood
 • การส่องกล้องคัดกรองมะเร็งปอด

2. ด้านการรักษามะเร็ง

 • ให้การรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) ทางเส้นเลือดที่มีผลข้างเคียงน้อย โดยอายุรแพทย์โรคมะเร็ง และทีมพยาบาลผู้ให้ คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว
 • ให้การรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด (Surgery) โดยศัลยแพทย์โรคมะเร็งที่มีความชำนาญ
 • ให้การรักษามะเร็งด้วยยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงไปยังเป้าหมายที่เป็นเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy) หรือการรักษาในระดับยีน
 • ให้การรักษามะเร็งตับที่ต้องรักษาด้วยวิธี ฉีดยาเคมีบำบัด เข้าทางหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงตับและใช้สารที่มีขนาดเล็กเข้าไปอุดหลอดเเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับ (Transarterial oily chemoembolization ชื่อย่อ TOCE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษา

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อคลินิกมะเร็ง
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข