บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย เป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาทางการแพทย์ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เน้นการให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจทุกประเภท ทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ช่วยในการค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ การตรวจสมรรถนะหัวใจ หรือตรวจวินิจฉัยอาการโรคหัวใจ การรักษาโรคหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นพ.วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

ทำไมต้องศูนย์หัวใจวิชัยเวช

 • แพทย์หัตถการสวนหัวใจ และศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจ พร้อม 24 ชั่วโมง
 • ทีมผ่าตัดโรคหัวใจ โดยคณะแพทย์และทีมงานมาตรฐานโรงเรียนแพทย์
 • เครื่องมือและเทคโนโลยีรักษาโรคหัวใจ ที่ทันสมัยและเพียบพร้อม
 • ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ พร้อม 24 ชั่วโมง
 • มีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ และผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ CCU
 • รถพยาบาลฉุกเฉินโรคหัวใจ บริการ 24 ชั่วโมง
 • เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยด้านหัวใจ (Non-Invasive)

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการตรวจสภาวะของหลอดเลือดและหัวใจ รวมทั้งการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อการป้องกันอย่างทันท่วงที โดยให้บริการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้นไม่ให้ดำเนินไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย ภาวะอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน ระดับน้ำตาล และน้ำตาลสะสมในเลือด ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น พร้อมด้วยเทคโนโลยีการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกายเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหัวใจและหลอดเลือด ที่สามารถให้ข้อมูลครบถ้วนและแม่นยำในการช่วยตรวจหาร่องรอยของโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะแรกเริ่มก่อนมีอาการ การวินิจฉัยโรค และการเตรียมการรักษา โดยสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ได้แก่

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

การตรวจหาความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยคลื่นหัวใจ

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

การตรวจหลักทางด้านสมรรถภาพการทำงานของหัวใจใช้ตรวจความสามารถและความผิดปกติของหัวใจในขณะออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งบนสายพานลู่วิ่ง ใช้ประกอบกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการทำอัลตราซาวด์แสดงภาพการทำงานของหัวใจ ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจภาวะหัวใจขาดเลือดที่ซ่อนอยู่ และมีความปลอดภัยสูงในทุกย่างก้าวขณะรับบริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

ด้วยเทคโนโลยีการจำลองภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจากเครื่องตรวจอัลตราซาวด์รุ่นล่าสุด ซึ่งมาพร้อมกับหัวตรวจความละเอียดสูงที่สามารถจำลองภาพ 3 มิติ ทำให้ได้ภาพการทำงานของหัวใจที่ละเอียดและเสมือนจริง ประกอบเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ช่วยให้ทีมแพทย์รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การตรวจนี้สามารถใช้ประกอบกับการวิ่งสายพาน หรือการให้ยากระตุ้น เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ซ่อนอยู่

 • การบันทึกติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Holter Monitoring)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาทั้งแบบชุดการตรวจติดตามตลอด 24 ชั่วโมง และแบบควบคุมการบันทึกสัญญาณด้วยตนเองเมื่อมีอาการ ใช้ตรวจจับจังหวะการเต้นผิดปกติของหัวใจที่ซ่อนอยู่แม้เพียงเล็กน้อย เพื่อสืบค้นและวินิจฉัยโรคที่แฝงอยู่ทำให้สามารถป้องกันทุพพลภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากภัยเงียบของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อคลินิกหัวใจและหลอดเลือด
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข