บริการทางการแพทย์

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการ  ดูแลรักษาสุขภาพของคนทำงาน ที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน เพราะโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ โดยแพทย์ที่ทำการตรวจร่างกาย  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช มีความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital) ที่ทันสมัย  พร้อม ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจวิเคราะห์  เพื่อประมวลและแสดงผลอย่างถูกต้อง  แม่นยำ  ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มีดังนี้

 1. อุบัติภัย / การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ
 2. โรคปอดจากการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคซิลิโคลิส,โรคบิสสิโนสิส และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ
 3. โรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคพิษสารหนู ปรอท แมงกานีส
 4. โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
 5. โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
 6. ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง
 7. ภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาท
 8. โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ
 9. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 10. ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

 • เพื่อให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

 

ต้องการติดต่อเพื่อตรวจสุขภาพหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ติดต่อ
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข