บริการทางการแพทย์

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ. วิชัยเวชฯอ้อมน้อย เน้นการให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ เส้นประสาท การผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมถึงการรักษาภาวะกระดูกพรุน และโรคกระดูกในเด็ก โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจวินิจฉัย และประสบการณ์ในการผ่าตัด ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี การผ่าตัดจากการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การรักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด การผ่าตัดส่องกล้องทำให้แผลเล็ก เจ็บน้อย หายไว และปลอดภัย การผ่าตัดต่อนิ้ว มือ แขนและขาจากอุบัติเหตุด้วยวิธีจุลศัลยศาสตร์

ทำไมต้องศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • ให้บริการครบวงจร ทั้งการวินิจฉัย และรักษาโรคระบบกระดูก ข้อต่อ   กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทที่มีความซับซ้อนในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ
 • เครื่องมือและเทคโนโลยีรักษาที่ทันสมัยและเพียบพร้อม
 • ห้องผ่าตัดและเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย
 • ครบทั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งกายภาพบำบัด และเวชศาสตร์การกีฬา ที่ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องอย่างครบวงจร
 • รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนาน นัดได้ทันที

ครอบคลุมการรักษา ด้วยคลินิกต่าง ๆ ดังนี้

 • คลินิกกระดูกสันหลัง

ให้บริการดูแลปัญหากระดูกสันหลังในทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

 • คลินิกเข่าและขา

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อเข่า หรือขาส่วนล่าง ได้แก่ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้อสะบ้าเสื่อม โรคข้ออักเสบติดแข็ง ข้อเสื่อมที่เกิดหลังจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นฉีกขาดหรือกระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อที่ถูกทำลายจากการติดเชื้อ โรคกระดูกข้อเข่าหรือสะบ้าตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง ความผิดปกติของรูปร่างข้อเข่า เช่น ข้อเสื่อม ขาโก่ง และขากาง โรคข้อสะบ้าเคลื่อนหรือหลุด รวมถึงการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • คลินิกบ่าและไหล่
  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับหัวไหล่และข้อโดยเฉพาะรวมถึงภาวะไหล่ติด 
 • คลินิกมือ นิ้วมือ และข้อศอก

ให้บริการตรวจรักษและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหานิ้ว มือ แขนและเส้นประสาทแขน และเส้นประสาทแขน ผ่าตัดต่อนิ้ว มือ แขน ตัดต่อเส้นเอ็นและเส้นประสาท ที่เกิดจากอุบัติเหตุโดยใช้วิธีจุลยศัลศาสตร์

รวมทั้งแก้ไขความพิการด้านเส้นประสาท (Brachial plexus injury) การรักษาโรคนิ้วล็อค (Trigger Finger) การรักษาผังผืดกดทับเส้นประสาท (Carpal Tunnel Syndrome) ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง (Endoscopic Carpal Release : ECTR)

บริการรักษาและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาพิการผิดรูป เกี่ยวกับนิ้วมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก หรืออุบัติเหตุที่เกิดที่มือ ตัดต่อเส้นเอ็น เส้นประสาท การต่อนิ้ว

 • คลินิกเท้า และข้อเท้า

ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ พร้อมให้บริการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บปวดจากปัญหาเอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก หรือแม้กระทั่งปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเท้าและส้นเท้า

 • คลินิกสะโพก

ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการ หรือความผิดปกติของข้อสะโพก อาทิ  โรคข้อสะโพกเสื่อม โรคข้อสะโพกเคลื่อนแต่กำเนิดโรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดไปเลี้ยง โรคข้อสะโพกหนีบหรือปุ่มกระดูกสะโพกกระแทก

 • คลินิกบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ให้บริการตรวจประเมินและรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาทุกประเภท ทั้งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณเอ็นยึดข้อ การบาดเจ็บจากการฉีกขาดของใยกล้ามเนื้อและเอ็นกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อฉีกขาดจากการปะทะ หรือการบาดเจ็บจากแตกหักของกระดูก

รวมถึงให้คำแนะนำการทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายภายหลังการบาดเจ็บจากกีฬา อัลตราซาวน์ และเลเซอร์บำบัดอาการบาดเจ็บ โดยทีมกายภาพบำบัด ตรวจประเมินความพร้อมก่อนผู้ป่วยกลับไปเล่นกีฬา ให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางด้านกีฬา โดยทีมเวชศาสตร์การกีฬา

 • คลินิกเปลี่ยนข้อเทียม (Arthroplasty Clinic)

ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล

 • คลินิกโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis Clinic)

ให้บริการรักษาและป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่เริ่มแรก  บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกหลังและกระดูกสะโพก คำปรึกษา แนะนำและรักษาผู้เป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกโปร่งบาง รวมถึงการผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

 • คลินิกเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อ (Tumor Orthopedics Clinic)

ให้บริการตรวจรักษาก้อนตามร่างกาย และแขน ขา ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเนื้องอกระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคเนื้องอกและมะเร็งกระดูก ให้การรักษากระดูกหักจากภาวะเนื้องอกหรือมะเร็งกระดูก

 • คลินิกโรคกระดูกทั่วไป (General Orthopedics Clinic)

ให้บริการครอบคลุมทั้งโรคที่ต้องผ่าตัด และไม่ต้องผ่าตัด การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางศัลยกรรมเกี่ยวกับกระดูก เนื้องอก กล้ามเนื้อ มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ภายใต้การดูแลแบบสหวิชาชีพ โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง วิสัญญีแพทย์ พยาบาลและแพทย์สาขาอื่นที่ร่วมดูแล

 • คลินิกการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรง (Trauma Orthopedics Clinic)

ให้บริการผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน และฉุกเฉินจากอุบัติเหตุรุนแรง ด้วยขั้นตอนการปฐมพยาบาลและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว และปลอดภัย ด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ จนผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เราพร้อมที่จะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของคุณให้หายไป และกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์กระดูกและข้อ
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ความประทับใจ ของ คุณประภัสสร วงจินดา เปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการผ่าตัด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ความประทับใจ เปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการผ่าตัด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ณประภัสสร วงจินดา

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข