บริการทางการแพทย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ​ อ้อมน้อย ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร แก่ประชาชนในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยมีโปรแกรมการตรวจที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

ให้บริการทั้งแบบเฉพาะบุคคล และหมู่คณะของสถาบัน หรือในสถานประกอบการต่างๆ ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ , อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานในการตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพครบถ้วนทุกด้าน ให้บริการแบบ One Stop Service หากตรวจพบความผิดปกติสามารถส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ทุกสาขา เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ ,โรคเบาหวาน ,โรคไต, โรคมะเร็ง, สูติ นรี , หู คอ ตา จมูก , กระดูกและข้อ ได้ทันที

บริการต่าง ๆ ของศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ประกอบไปด้วย

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะโรค
 • โปรแกรมตรวจค้นหาโรคมะเร็ง
 • แนะนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆเช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน หรือศึกษาต่อ
 • ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน สำหรับกลุ่มลูกค้าบริษัทโดยขึ้นกับความต้องการของบริษัท และความเหมาะสมในปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือลักษณะงานที่ต้องการตรวจเฉพาะทาง
 • ตรวจสุขภาพนอกสถานที่
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด
 • ตรวจการทำงานของไต
 • ตรวจการทำงานของตับ
 • ตรวจระดับกรดยูริค
 • ตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ตรวจอุจจาระ
 • ตรวจหาพยาธิต่าง ๆ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ตรวจอัลตราซาสด์ในช่องท้องส่วนบน/ล่าง
 • ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญในช่องท้องส่วนบน/ล่าง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ความประทับใจ ของ คุณอนัน สินเหล็ก หลังเข้ารักษาน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ความประทับใจ หลังเข้ารักษาน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  คุณอนัน สินเหล็ก
 • ความประทับใจ ของ คุณศิลธรรม เมืองธรรม เข้ารับการรักษาภาวะน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ความประทับใจ ของ คุณศิลธรรม เมืองธรรม เข้ารับการรักษาภาวะน้ำท่วมปอด ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  คุณศิลธรรม เมืองธรรม

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข