บริการทางการแพทย์

ศูนย์รังสีร่วมรักษา รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย หรือ Advanced Vichaivej Interventional Radiology Center เป็นการใช้เครื่องมือทางรังสี ช่วยนำทางในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำ รวมทั้งโรคมะเร็ง (Interventional Radiology) โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือแพทย์รังสี

การบริการ
1. รักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน ด้วยวิธีการดูดหรือลากลิ่มเลือดออกโดยตรง สำหรับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง ที่ไม่อาจรักษาด้วยการใช้ยา

2. รักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง หรือหลอดเลือดสมองฉีกขาดรุนแรง หรือผิดปกติ ซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น

3. ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดระบบประสาท เช่น ในสมอง ไขสันหลัง ศีรษะ ลำคอ กระดูกสันหลัง และอื่น ๆ ด้วยการใช้สายสวนหลอดเลือด ซึ่งเป็นการตรวจที่แม่นยำที่สุด

4. ตรวจและรักษาโดยการอุดหรือถ่างขยายหลอดเลือดแดงของลำตัว เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดแดงของลำตัวที่โป่งพอง แตก หรือตีบ

5. ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดดำต่าง ๆ เช่น หลอดเลือดตีบ หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ

6. รักษามะเร็งตับด้วยการให้เคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง โดยใส่สายสวนเข้าไปยังจุดที่เป็นรอยโรคด้วยเครื่องมือทางรังสี (Transcatheter Arterial Chemo Embolization) เพื่อให้ยาเคมีบำบัดเข้าสู่ก้อนมะเร็งได้โดยตรง ในปริมาณที่เข้มข้น ทำให้ลดปริมาณยาเคมีบำบัดและผลข้างเคียงต่อร่างกาย รวมถึง เข้าไปอุดหลอดเเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับ (Transarterial oily chemoembolization ชื่อย่อ TOCE) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษา

7. จี้ก้อนเนื้องอก หรือก้อนมะเร็ง โดยใช้ความร้อนจากเข็มคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Ablation : RFA) หรือเข็มคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Ablation : MWA) เพื่อทำลายก้อนเนื้องอก หรือก้อนมะเร็งในรัศมีประมาณ 2-3 เซนติเมตรรอบปลายเข็ม

8. เจาะชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพยาธิวิทยา โดยใช้เครื่อง Ultrasound หรือ X-ray Computer ช่วยดูตำแหน่งก้อนเนื้ออย่างแม่นยำ โดยแผลที่เจาะมีขนาดเล็กมาก

ศูนย์รังสีร่วมรักษา

 

ข้อดีของการรักษาด้วยเครื่องมือศูนย์รังสีร่วมรักษา ที่รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย >> แม่นยำ ฟื้นตัวไว ไร้แผล

 • เชี่ยวชาญ
  แพทย์รังสีร่วมรักษาชำนาญการในการแปลผลจากภาพ X-Rey, อัลตราซาวด์, CT Scan และ เมมโมแกรม
 • แม่นยำ
  มีความแม่นยำ บอกตำแหน่งของสิ่งผิดปกติได้อย่างชัดเจน
 • แผลเล็กมาก
  เจาะชิ้นเนื้อโดยใช้วิธีแทงเข็ม หรือใส่เครื่องมือผ่านทางผิวหนังโดยตรง
 • ไม่ต้องผ่าตัด
  ปลอดภัย ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดและยาสลบ
 • ฟื้นตัวไว
  ลดระยะเวลาการพักฟื้น และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา

 

avicแม่นยำฟื้นไวไร้แผล

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์รังสีร่วมรักษา รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
โทร. 02-441-7899 ต่อ 4600 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

 • ไม่พบข้อมูล

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ความประทับใจ ของ คุณสุภาพร หวานชะเอม การรักษาอุดเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก ด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ความประทับใจ การรักษาอุดเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก ด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  คุณสุภาพร หวานชะเอม

รางวัลและการรับรอง

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข