บริการทางการแพทย์

ศูนย์สูตินรีเวช รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพสุภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยสาว จนถึงวัยหมดประจำเดือนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอด โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง และทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

บริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

 • บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกประเภท
 • การตรวจสุขภาพประจำปีเฉพาะสตรี
 • การตรวจภายใน เพื่อวินิจฉัยโรคและรักษา เช่น ภาวะตกขาวผิดปกติ, ประจำเดือนผิดปกติ, ปวดท้องน้อย,ปวดท้องประจำเดือน
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้สามารถตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ มะเร็งปากมดลูก
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 • ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดทางหน้าท้องและการผ่าตัดส่องกล้อง
 • ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และดูแลสตรีตั้งแต่การวางแผนครอบครัว เตรียมตัวเป็นคุณแม่ การฝากครรภ์และการคลอด
 • ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์
 • คลินิกวัยทอง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์สูตินรีเวช
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ความประทับใจ ของ คุณอรทัย โกทองยม และ คุณเอกพล เสมสวัสดิ์ หลังเข้ารักษาภาวะมีบุตรยากสำเร็จด้วย IUI ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  ความประทับใจ หลังเข้ารักษาภาวะมีบุตรยากสำเร็จด้วย IUI ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
  คุณอรทัย โกทองยม และ คุณเอกพล เสมสวัสดิ์

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข