บริการทางการแพทย์

ศูนย์อายุรกรรม รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นศูนย์อายุรกรรมที่ให้บริการดูแลรักษา ปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป  ตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั้งเรื้อรัง และเฉียบพลันทางด้านอายุรกรรม โดยทีมแพทย์มืออาชีพเฉพาะด้านอายุรกรรม เช่น ภาวะต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคติดเชื้อ โรคไต โรคในสมองและประสาท ซึ่งเกิดจากอายุรศาสตร์ตามวัย โดยทีมแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพให้กับผู้ป่วย แนะนำวิธีการดูแลตัวเอง รวมถึงส่งเสริมการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
การบริการ

 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท
 • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและปอด
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

ตัวอย่างโรคทางอายุรกรรม

 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • อ่อนเพลีย
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
 • เครียด นอนไม่หลับ
 • มือเท้าบวม
 • โรคข้อ ไขข้อ และเนื้อเยื่อต่าง ๆ
 • โรคของระบบต่อมไร้ท่อ เช่น ไทรอยด์
 • โรคระบบทางเดินอาหาร
 • โรคไต
 • โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ,ทางเดินปัสสาวะ,ทางเดินอาหาร,โรคไข้เลือดออก,วัณโรค เป็นต้น
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคเลือด
 • โรคทางระบบทางเดินหายใจและปอด
 • โรคเลือด
 • โรคมะเร็ง
 • โรคสมอง
 • โรคระบบประสาท

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์อายุรกรรม
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข