บริการทางการแพทย์

ศูนย์​ระบบโรคหลอดเลือดสมอง รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองครบวงจร มีระบบ Stroke Fast Track ในการรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เริ่มมีอาการภายใน 3 ชั่วโมง โดยการให้ยาสลายลิ่มเลือด ช่วยให้ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการ

 • โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมอง ตีบ ตัน หรือแตก
 • เวียนศีรษะบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • พาร์กินสัน หมดสติชั่วครู่  coma
 • อาการปวดศีรษะ อาการปวดเรื้อรัง ปวดศีรษะไมเกรน
 • โรคลมชัก หรืออาการวูบ
 • โรคสมองเสื่อม
 • อาการชา อ่อนแรงขากล้ามเนื้อแขนและขา
 • อาการปวดจากเส้นประสาทอักเสบ
 • ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท  พูดไม่ชัด

หากพบว่า มีความผิดปกติ ใดๆ เกิดขึ้นกับสมอง หรือระบบประสาท ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็น อัมพาต หรือเ สียชีวิต ผลกระทบ น้อยที่สุดจากโรคทางสมอง คือผู้ป่วยรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์​ระบบโรคหลอดเลือดสมอง
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข