บริการทางการแพทย์

ศูนย์โรคเฉพาะสตรี และศัลยกรรมผ่านกล้อง รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการด้านสุขภาพของสตรีครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย ปรึกษาปัญหาทางสูตินรีเวช และโรคเฉพาะสตรี เช่น การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก การผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรี การผ่าตัดทั้งวิธีปกติและผ่าตัดผ่านกล้อง การฝากครรภ์และการคลอด การตรวจการพัฒนาการของทารกในครรภ์ คลินิกวัยทอง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกวันตลอด24ชั่วโมง บริการด้วยความอบอุ่นและใส่ใจ
การบริการ

 • การรักษาด้านอนามัยสตรี
  บริการตรวจรักษาทั่วไป ให้บริการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานโดยการส่องกล้อง หรือ Laparoscopy ซึ่งเป็นการตรวจโดยนำกล้องเข้าไปในอุ้งเชิงกราน ผ่านทางผนังหน้าท้องซึ่งสามารถผ่าตัดได้อย่างสวยงามเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเดิม
 • ปรึกษาและแนะนำการวางแผนครอบครัว
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคู่สมรส เพื่อเตรียมตัวก่อนการใช้ชีวิตคู่และก่อนการมีบุตร ให้คำแนะนำการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ การทำหมันด้วยวิธีทั่วไปและด้วยวิธีส่องกล้อง
 • การฝากครรภ์และการคลอด
  ช่วยให้แนะนำมารดาเตรียมตัวก่อนและหลังการตั้งครรภ์ ดูแลมารดาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถอัลตราซาวด์ 4 มิติ ซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพสูง สามารถตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโครโมโซมของทารกในครรภ์ อีกทั้งยังช่วยวางแผนการคลอดล่วงหน้า ช่วยให้มารดากลับไปทำงานได้รวดเร็ว
 • การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์
  ความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่นความพิการแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ ลิ้นหัวใจพิการ รวมทั้งโครโมโซมผิดปกติ
 • บริการผ่าตัดเฉพาะทางโรคทางนรีเวช
  ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก รังไข่ผิดปกติ เพื่อเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็นและสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป เช่น การส่องกล้องตรวจมดลูก การตัดชิ้นเนื้อ การผ่าตัดผ่านกล้องทางสูตินรีเวช การให้เคมีบำบัด
 • บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางสูตินารีเวช
  ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดรักษาโรคหลายๆ อย่างได้ กล่าวได้ว่าโรคที่ทำการผ่าตัดหน้าท้องได้ การผ่าตัดผ่านกล้องก็ทำได้เช่นกัน อาทิ โรคถุงน้ำรังไข่ ช็อคโกแลตซีสต์ การเลาะพังผืดในอุ้งเชิงกราน โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกมดลูก-รังไข่ การตั้งครรภ์นอกมดลูก การทำหมันหญิง

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์โรคเฉพาะสตรีและศัลยกรรมผ่านกล้อง
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

 

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข