บริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการเกี่ยวกับไตเทียม สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไตวายแบบเฉียบพลัน ที่ต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด เป็นส่วนตัว มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำที่ช่วยกรองของเสีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดต่างๆของเลือด รวมทั้งยังมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิด

ปัจจัยที่ทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพ

โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การรับประทานยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรังโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

อาการแรกเริ่มของโรคไต

 • อาการบวมที่หน้าหรือเท้า
 • ปวดบริเวณหลัง บริเวณชายโครง
 • ปวดศีรษะ หรือมีอาการเวียนศีรษะ
 • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ปัสสาวะสีผิดปกติ หรือเป็นเลือด ปวดแสบเวลาปัสสาวะ

การบริการ

 • ฟอกเลือดทั่วไป
 • ฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง
 • ฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (Reverse Osmosis-RO) ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ

 • เครื่องฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafilltration)
 • เครื่องฟอกเลือดแบบปกติ (Hemodialysis)

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยและญาติในการการดูแลเส้นฟอกเลือดชนิดถาวร เส้นฟอกเลือดคืออะไร

เส้นฟอกเลือดสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คือเส้นทางเพื่อนำเลือดออกจากร่างกายของผู้ป่วยไปยังตัวกรองแล้วนำเลือดที่ฟอกแล้วกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย การทำเส้นฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยมีวิธีอยู่ 2 วิธี คือ การใส่สายสวนคาหลอดเลือดดำ และการผ่าตัดต่อเส้นเลือดชนิดถาวรเพื่อฟอกเลือด

การดูแลสายสวนคาหลอดเลือดดำหรือสายพลาสติกสำหรับฟอกเลือด

 • รักษาความสะอาด ไม่เกาแผล หรือแกะผ้าปิดแผล
 • ห้ามแผลเปียกน้ำ
 • หากแผลหลุดหรือเปียกน้ำให้รีบมาโรงพยาบาล เพื่อทำแผลใหม่ทันที
 • ไม่หักพับงอหรือนอนทับข้างที่ใส่สายสวนคาหลอดเลือดดำ เพราะอาจทำให้สายหักหรือตัน
 • ไม่ควรใส่เสื้อแบบสวมศีรษะ เพื่อป้องกันการดึงรั้งสาย
 • หากมีอาการผิดปกติให้มาพบแพทย์ทันที เช่น สายเลื่อนหลุด มีไข้ หนาวสั่น ปวด บวม หรือเลือดไหลซึมออกจากแผล

การผ่าตัดต่อเส้นเลือดชนิดถาวรเพื่อฟอกเลือด

 1. การผ่าตัดต่อเส้นเลือดโดยใช้เส้นเลือดของผู้ป่วยเอง เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะสามารถฟอกเลือดได้ดี ภาวะแทรกซ้อนน้อย และอายุการใช้งานนานกว่าชนิดอื่นๆ แต่ต้องรอให้เส้นเลือดโตสมบรูณ์ก่อนใช้งาน (2 – 3 เดือน)
 2. การผ่าตัดเส้นเลือดโดยใช้เส้นเลือดเทียม ถ้าเส้นเลือดผู้ป่วยมีขนาดเล็กแพทย์จะพิจารณาใช้เส้นเลือดเทียมฝังใต้ผิวหนัง หลังการผ่าตัดจะสามารถใช้เส้นเลือดเทียมนี้ได้ภายใน 2 – 4 สัปดาห์ ถ้าผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดี มีการบริหารเส้นเลือดตามที่แนะนำ ก็จะทำให้สามารถใช้เส้นเลือดชนิดถาวรในการฟอกเลือดไปได้นานหลายปี

การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่ผ่าตัดเส้นเลือดแบบถาวร

 1. ระยะหลังผ่าตัด
 • ในระยะ 3 วันแรก ควรยกแขนข้างที่ผ่าตัดสูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อป้องกันและลดอาการบวม
 • สามารถเริ่มบริหารเส้นฟอกเลือด ได้หลังการผ่าตัดประมาณ 3 วัน หากไม่มีอาการเจ็บบาดแผล หรือเลือดออกมาก

การบริหารเส้นฟอกเลือด

 • บีบลูกบอลยาง กำเต็มที่ (นับ 1 – 10) แล้วคลายออก ทำสลับกันไป
 • ทำวันละหลาย ๆ ครั้ง ครั้งละ 10 – 15 นาที
 • ระวังแผลผ่าตัดไม่ให้เปียกน้ำ 7 – 14 วัน หรือจนกว่าจะตัดไหม
 • หลีกเลี่ยงการกระทบ กระแทกบริเวณผ่าตัด
 • ห้ามวัดความดัน ห้ามเจาะเลือด ห้ามฉีดยา ให้เลือดหรือให้น้ำเกลือแขนข้างที่ทำการผ่าตัด
 • ห้ามใช้แขนที่มีเส้นฟอกเลือด ยกของหนักและระมัดระวังในการใช้ของมีคม
 • ผู้ป่วยที่แพทย์สั่งยาปฏิชีวนะหลังการผ่าตัดควรรับประทานยาให้ครบตามคำสั่งแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะดื้อยาของเชื้อโรค
 • ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งสกปรก อันเป็นสาเหตุของการติดเชื้อ ควรล้างมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ
 1. ระยะใช้งาน
 • ไม่ควรใส่นาฬิกา หรือสร้อยข้อมือ ไม่ใส่เสื้อรัดบริเวณแขนข้างที่ผ่าตัดทำเส้นเลือดฟอกเลือด ไม่นอนหนุนแขนข้างที่ใช้ฟอกเลือด ไม่ควรหิ้วของหนัก
 • ทำความสะอาดแขนข้างที่ใช้การฟอกเลือด โดยการฟอกสบู่ แล้วซับน้ำให้แห้ง ก่อนทำการฟอกเลือด
 • ตรวจคลำ (แรงสั่นสะเทือน) และฟัง (เสียงฟู่) บริเวณเส้นเลือดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ถ้าไม่มีหรือเบาลงให้รีบมาพบแพทย์ทันที
 • ไม่ควรเกาบริเวณผิวหนังที่ใกล้เส้นเลือดที่ใช้ฟอกเลือด
 • ควรทำการบริหารเส้นฟอกเลือดทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้ง (โดย 24 ชั่วโมงแรกหลังการใช้งาน ไม่ควรทำการบริหารเส้นฟอกเลือด)
 • ห้ามวัดความดัน ห้ามเจาะเลือด ห้ามฉีดยา ให้เลือดหรือให้น้ำเกลือแขนข้างที่ทำการผ่าตัด
 • ระวังการกระแทกถูกของมีคม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ของร้อนจัดและเย็นจัด
 • สังเกตอาการชาปลายมือ เย็นตามปลายนิ้วมือ ปลายนิ้วมือมีสีคล้ำขึ้นและแจ้งให้พยาบาลทราบเมื่อมีอาการดังกล่าว

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์ไตเทียม
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข