บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อ้อมน้อย มีศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และ เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา พร้อมด้วยทีมพยาบาลฉุกเฉินที่ผ่านการจบหลักสูตรเฉพาะทาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ มีรถพยาบาลที่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างครบถ้วนทั้ง Advance Life Support (ALS) และ Basic Life Support (BLS) ที่มีความพร้อมให้การดูแล และบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เราตระหนักถึงความสำคัญ จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้แนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS/ระดับขั้นสูง ALS และระดับวิกฤติ Critical Care โดยมีการบูรณาการการดูแล เริ่มตั้งแต่กระบวนการดูแลตามมาตรฐานณ.จุดเกิดเหตุ การทำการยกเคลื่อนย้าย ตลอดจนจนถึงกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติ อย่างถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งการเคลื่อนย้ายทางบก และทางน้ำ

รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถพยาบาลฉุกเฉิน (ALS) และ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (BLS) โรงพยาบาลวิชัยเวชฯอ้อมน้อย สามารถออกรับและนำส่งผู้ป่วย ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วยทีมแพทย์ฉุกเฉิน ทีมบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมในการดูแลตั้งแต่จุดเกิดเหตุ ตลอดจนระหว่างการเคลื่อนย้ายส่งต่อจนถึงโรงพยาบาลปลายทาง

เรามีแพทย์ประจำศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อรองรับการให้บริการ ทั้งด้านศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ที่พร้อมให้บริการภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

การบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • อุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุจากการทำงาน และอุบัติเหตุทั่วไปทุกชนิด เช่น ไฟดูด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
  • ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ไส้ติ่งอักเสบ ลำไส้อุดตัน กระเพาะอาหารทะลุหรือ ลำไส้ทะลุ ฯลฯ (มีแพทย์ศัลยกรรมออกตรวจตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด ภาวะชัก หอบหืดเฉียบพลัน ฯลฯ (มีแพทย์อายุรกรรมออกตรวจตลอด 24 ชั่วโมง)
  •  ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ (มีแพทย์กุมารแพทย์ออกตรวจตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ  รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-4417888 เบอร์ตรงแผนกห้องฉุกเฉิน
095-0579024 คุณชนารัศมิ์ รัตนธัญพิสิษฐ์ ผจก.แผนกห้องฉุกเฉิน
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

  • ไม่พบข้อมูล