บริการทางการแพทย์

ศูนย์เอกซเรย์

​ศูนย์เอกซเรย์ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการให้บริการที่ครอบคลุม ด้วยเครื่องมือทีทันสมัย รวดเร็ว การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นการเอกซเรย์ชนิดหนึ่งที่ส่ง รังสีเอกซ์ จากหลอดเอกซเรย์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วไปยังตัวรับข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและสร้างภาพอวัยวะนั้นขึ้นมา

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น ได้แก่ ระบบดิจิตอล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์นำมาใช้กับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ในผู้ที่สูบบุหรี่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ การตรวจวัดปริมาณไขมันในช่องท้อง เพื่อบอกถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและการไหลเวียนของเส้นเลือดแดง

 

การบริการ

 • การถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป (General Radiography) คือ การถ่ายภาพอวัยวะหรือส่วนที่ต้องการศึกษาโดยอาศัยรังสีเอกซเรย์จะให้ภาพสองมิติเป็นเงาอวัยวะต่างๆ ซ้อนกัน ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยไม่ต้องเตรียมตัวมาเป็นพิเศษเช่นการตรวจบางชนิด
 • เครื่องเอกซเรย์พิเศษ (Fluoroscopy) คือการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่ต้องมีการใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจประเภทนี้มีความหลากหลายในวิธีการ และขั้นตอนการตรวจซึ่งผู้ตรวจจะต้องเป็นรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญเพื่อการแปลผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ
 • บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan(Computer Tomography)เป็นการตรวจที่อาศัยการถ่ายภาพทางรังสีและระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน โดยอาศัยการถ่ายภาพร่างกายทีละส่วนในระนาบตัดขวางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางการแพทย์ ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง แม่นยำ มีอันตรายในการตรวจน้อย ผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวดเวลาตรวจ การตรวจใช้เวลาน้อยสะดวกและรวดเร็ว โดยแบ่งการตรวจออกเป็นดังนี้
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง(CT BRAIN)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก(CT CHEST)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนบน(CT UPPER ABDOMEN)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณช่องท้องส่วนล่าง(CT LOWERABDOMEN)
 • อัลตราซาวด์ (Ultrasound)
 • เอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
 • เอกซเรย์ขากรรไกรหรือเอกซเรย์ฟันทั้งปาก 180 องศา (Panoramic) ด้วยระบบดิจิตอล ฯลฯ
 • การตรวจUPPER G.I โดยวิธีการกินสารทึบรังสีที่เรียกกันทั่วไปว่า”แป้งแบเรี่ยม”เป็นการตรวจการทำงานของระบบทางเดินอาหารส่วนบน ตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 • การตรวจBARIUM ENEMA (B.E) การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • การตรวจINTRAVENOUS PYELOGRAPHY(I.V.P)เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ
 • การตรวจMYELOGRAPHY เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของช่องไขสันหลัง ระบบการไหลเวียนภายในช่องไขสันหลัง น้ำไขสันหลังและไขสันหลังเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง
 • การตรวจVENOGRAPHY(LEG) เป็นการตรวจเพื่อดูสภาพหลอดเลือดดำของขา ในรายที่สงสัยมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำซึ่งเป็นสาเหตุให้ขาบวม(DEEP VEIN THROMBOSIS)
 • การตรวจHYSTEROSALPINGOGRAPHY (HSG)เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของโพรงมดลูกและท่อรังไข่
 • การตรวจVOIDING CYSTOURETHROGRAPHY (VCUG) เป็นการตรวจเพื่อดูความผิดปกติของท่อไต กระเพาะปัสสาวะและการไหลย้อนกลับ

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อศูนย์เอ็กซ์เรย์
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 1792
หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข