ทพญ.ขวัญสิริ อัศวะไพฑูรย์เสริฐ

ทพญ.ขวัญสิริ อัศวะไพฑูรย์เสริฐ

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2562

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ.ขวัญสิริ อัศวะไพฑูรย์เสริฐ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์