ทพญ.ณัฐรัตน์ กาญจนบุญเจริญ

ทพญ.ณัฐรัตน์ กาญจนบุญเจริญ

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ทันตกรรมทั่วไป และ จัดฟัน
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2539

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  Lyceum-Northwestern University College in Dagupan, Philippines

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ.ณัฐรัตน์ กาญจนบุญเจริญ

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 09.00 - 18.00 น.
วันพุธ
 • 09.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์
 • 09.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์ทันตกรรม 1792 ต่อ 2205, 2206