ทพญ.ปิยะนีย์ ธารนานนท์

ทพญ.ปิยะนีย์ ธารนานนท์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2553

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ.ปิยะนีย์ ธารนานนท์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์