ทพญ.พิชญ์มณฑ์ พุ่มสงวน

ทพญ.พิชญ์มณฑ์ พุ่มสงวน

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2565

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ.พิชญ์มณฑ์ พุ่มสงวน

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์