ทพญ.รดาศา เมธาบดี

ทพญ.รดาศา เมธาบดี

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ.รดาศา เมธาบดี

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 09.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์
 • 08.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์ทันตกรรม 1792 ต่อ 2205, 2206