ทพ.นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์

ทพ.นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมช่องปาก, รากเทียม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมช่องปาก, รากเทียม และ ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2555

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2560

  วุฒิบัตร  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพ.นิรันดร์ ภูริศรีพงศ์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์