ทพ.ลีนวัฒน์ ศรีสุนาครัว

ทพ.ลีนวัฒน์ ศรีสุนาครัว

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ทันตกรรม
 • เฉพาะทาง
  ฟันปลอม และ ทันตกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2546

  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2551

  วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

ทพ.ลีนวัฒน์ ศรีสุนาครัว

วันจันทร์
 • 09.00 - 19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์ทันตกรรม 1792 ต่อ 2205, 2206