นพ.กรรณกริช สุ่มทอง

นพ.กรรณกริช สุ่มทอง

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมหลอดเลือด
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด, ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง
 • เฉพาะทาง
  ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2546

  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2552

  วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 • 2559

  วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.กรรณกริช สุ่มทอง

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 08.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน (รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย)