นพ.คงศักดิ์ ตั้งตรงเบญจศีล

นพ.คงศักดิ์ ตั้งตรงเบญจศีล

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2547

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2554

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.คงศักดิ์ ตั้งตรงเบญจศีล

วันจันทร์
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์อายุรกรรม และ คลินิกมะเร็ง 1792 ต่อ 1159, 1160