นพ.จตุชัย เมธาบดี

นพ.จตุชัย เมธาบดี

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง, คลินิกเต้านม
 • เฉพาะทาง
  ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2547

  แพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2554

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.จตุชัย เมธาบดี

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 08.00 - 17.00 น.