นพ.ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

นพ.ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (spine surgery)
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2540

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

 • Certificate, Spine Fellow of Upstate Medical University Syracuse, New York

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
 • 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103