นพ.ต่อพล วัฒนา

นพ.ต่อพล วัฒนา

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2540

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • 2545

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

 • 2549

  Certificate, Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, USA

 • 2549

  Certificate, TSRH, Texas, USA 2006

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ต่อพล วัฒนา

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 09.00 -12.00 น.
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103