นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

 • ความชำนาญพิเศษ
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2556

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก โรงพยาบาลเลิดสิน

 • 2558

  Pediatric & Young Adult Hip Preservation Surgery ที่ Boston Children’s Hospital,Harvard Medical School, รัฐ Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

 • 2559

  ศึกษาทางด้านการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ที่ National Taiwan University Hospital, เมืองไทเป (Taipei), ประเทศไต้หวัน (Taiwan)

 • 2559

  ศึกษาทางด้านการเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ที่ University Center of Orthopaedics and Traumatology Carl Gustav Carus Dresden, เมือง Dresden, ประเทศเยอรมนี (Germany)

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

วันจันทร์
 • 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103