นพ.ธนิต ทวีบรรจงสิน

นพ.ธนิต ทวีบรรจงสิน

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2548

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2555

  วุฒิบัตร สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาบา

 • 2556

  Fellowship in spine surgery คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาบาล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ธนิต ทวีบรรจงสิน

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103