นพ.ธรรมพงษ์ คงคณิน

นพ.ธรรมพงษ์ คงคณิน

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  กระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2558

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • 2563

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ธรรมพงษ์ คงคณิน

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์