นพ.ธีรยุทธ เดชมณีนิล

นพ.ธีรยุทธ เดชมณีนิล

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดส่องกล้อง (Arthroscopy) ข้อเข่าข้อไหล่ และข้ออื่นๆ ผ่าตัดเส้นเอ็นข้อไหล่ ข้อเข่า การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2547

  แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2554

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2557

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์การกีฬา รามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ธีรยุทธ เดชมณีนิล

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103