นพ.นพรัตน์ เหลืองทองวัฒนา

นพ.นพรัตน์ เหลืองทองวัฒนา

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2558

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2564

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.นพรัตน์ เหลืองทองวัฒนา

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์