นพ.บัญชา จังคศิริ

นพ.บัญชา จังคศิริ

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์โรคเฉพาะสตรี และศัลยกรรมผ่านกล้อง
 • เฉพาะทาง
  สูติ-นรีเวช
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2545

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2549

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • 2558

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา Followship in minimally invasive surgery, BMEC รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

 • Certificated Gynecologic Endoscopy, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.บัญชา จังคศิริ

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
 • 15.00- 17.00 น.
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์สูตินรีเวช  1792 ต่อ 3235 หรือ 3236