นพ.ประพันธ์ ทานานนท์

นพ.ประพันธ์ ทานานนท์

 • ความชำนาญพิเศษ
  เปลี่ยนสะโพกและข้อเข่าเทียม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2546

  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • 2553

  วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ประพันธ์ ทานานนท์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 17.00 - 20.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103