นพ.ประสิทธิ์ ชีวชุติรุ่งเรือง

นพ.ประสิทธิ์ ชีวชุติรุ่งเรือง

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่, คลินิกประกันสังคม
 • เฉพาะทาง
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2558

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ประสิทธิ์ ชีวชุติรุ่งเรือง

วันจันทร์
 • 07.30-17.30 น.
วันอังคาร
 • 07.30-17.30 น.
วันพุธ
 • 07.30-17.30 น.
วันพฤหัสบดี
 • 07.30-17.30 น.
วันศุกร์
 • 07.30-17.30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์