นพ.ปรัชญา นิกรพงษ์สิน

นพ.ปรัชญา นิกรพงษ์สิน

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกกุมารเวช
 • เฉพาะทาง
  กุมารเวชกรรม
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2544

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • 2550

  วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ปรัชญา นิกรพงษ์สิน

วันจันทร์
 • 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์
 • 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ คลินิกกุมารเวช 1792 ต่อ 3126, 3128, 3182