นพ.ปรารภ ติยะพัฒนพูติ

นพ.ปรารภ ติยะพัฒนพูติ

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2534

  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2542

  วุฒิบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.ปรารภ ติยะพัฒนพูติ

วันจันทร์
 • 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 17.00 - 20.00 น.
วันเสาร์
 • 12.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์
 • 12.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103