นพ.พงศ์ภัค อารียาภินันท์

นพ.พงศ์ภัค อารียาภินันท์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 • เฉพาะทาง
  อายุกรรมโรคหัวใจ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2545

  แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2552

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2559

  วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.พงศ์ภัค อารียาภินันท์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
 • 09.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์