นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

 • ความชำนาญพิเศษ
  ผ่าตัดรักษานิ้วล็อก (TRIGGER FINGER) โดยวิธีเจาะ แผลเล็ก หายไว การรักษาโรคปวดข้อเข่า ทุกวันพฤหัสบดี 09:00-12:00 น.
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยแพทยทางมือ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2508

  แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช

 • อนุมัติผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา Diplomate American Board of Orthopaedic Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • อบรมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน

 • อบรม Director Certificate Program ( Class 30 / 2003 ) ของ Thai Institute of Directors ( IOD )

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 09.00 -12.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103