นพ.พิชิตโชค มะณู

นพ.พิชิตโชค มะณู

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  คลินิกประกันสังคม
 • เฉพาะทาง
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2560

  ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศูนย์การแพทย์สวรรค์ประชารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.พิชิตโชค มะณู

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์