นพ.รชานนท์ ปริยานนท์

นพ.รชานนท์ ปริยานนท์

  • ประจำคลินิกและศูนย์
    ศูนย์อายุรกรรม
  • เฉพาะทาง
    อายุรกรรมทั่วไป
  • ภาษา
    ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.รชานนท์ ปริยานนท์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์