นพ.วัชระ เชื้อปากน้ำ

นพ.วัชระ เชื้อปากน้ำ

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, คลินิกอาชีวเวชศาสตร์
 • เฉพาะทาง
  กุมารศัลยศาสตร์
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตร สาขากุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.วัชระ เชื้อปากน้ำ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์